2019-10-07 08:47:40

Kontakt


Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje:

Kierownik studiów

dr Justyna Godawska, pok. 113
telefon: 126174217
e-mail: jgodawska@zarz.agh.edu.pl

Sekretariat Wydziału Zarządzania AGH

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, pok. 203
Danuta Sonik
telefon: 12 617 43 56
kom: 603-580-342
fax: 12 636-70-05
e-mail: rach@zarz.agh.edu.pl

Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH