2023-05-16 15:03:38

Kontakt


Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje:

Kierownik studiów

dr hab. Justyna Godawska, prof. uczelni, pok. 113
telefon: 12 617 4217
e-mail: godawska@agh.edu.pl

Sekretariat Wydziału Zarządzania AGH

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, pok. 214
Danuta Sonik
telefon: 12 617 4356
kom: 603-580-342
fax: 12 636-70-05
e-mail: rach@agh.edu.pl

Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH