2009-12-16 14:48:27

Komunikaty

Komunikaty dla studiów podyplomowych

Organizacja studiów 2023/2024

1. rekrutacja maj - wrzesień

2. rozpoczęcie semestru zimowego październik

3. marzec rozpoczęcie semestru letniego

4. lipiec - wrzesień sesja egzaminacyjna

5. wrzesień zakończenie studiów oraz wydawanie świadectw

autor: Danuta Sonik data : 2020-09-10 09:15:42 numer komunikatu: 3473 data wygaśnięcia:2024-03-12
Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH