2009-12-16 13:48:27

Komunikaty

Komunikaty dla studiów podyplomowych

Inauguracja studiów

Zapraszamy na Inaugurację studiów 12.10.19 r. Inauguracja odbędzie się w
sali 207 o godz. 9.00 w budynku D14 ul. Gramatyka 10

autor: Danuta Sonik data : 2019-10-11 09:06:06 numer komunikatu: 3471 data wygaśnięcia:2020-08-08

Numer konta bankowego dla wpłat na XXI edycję studiów - 2019/2020

Szanowni Państwo;
Bardzo dziękuję za przesłanie zgłoszenia na studia podyplomowe „RACHUNKOWOŚĆ”.

Wpłat  za poszczególne semestry należy dokonać na numer konta:

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1

W tytule przelewu bardzo proszę o podanie:

720 200 6173  "Rachunkowość  XXI 2019" imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Proszę o przesłanie  dowodu wpłaty oraz ksero dyplomu  drogą mailową na adres rach@zarz.agh.edu.pl lub dsonik@zarz.agh.edu.pl

Oryginał dyplomu (na czas trwania studiów) oraz podpisane dokumenty (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o sposobie płatności) proszę o dostarczenie na pierwszym zjeździe.
Opłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 4000 zł.  
Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:

I rata – 2000 zł do   30.09.2019 r.  
II rata – 2000 zł do  29.02.2020 r.

Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (012) 617 43 56 lub mailowy dsonik@zarz.agh.edu.pl
                                                                        Kierownik Studiów Podyplomowych
                                Dr Justyna Dyduch
 
autor: Danuta Sonik data : 2019-06-10 09:15:20 numer komunikatu: 3467 data wygaśnięcia:2020-04-07
Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH