2019-11-06 10:41:02

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na XXI edycję studiów podyplomowych Rachunkowość została zakończona.

Zapraszamy na następną edycję studiów podyplomowych Rachunkowość.

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji na edycję XXII - marzec 2020.

Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH