2019-09-02 16:18:00

Rekrutacja na studia


W sprawie informacji dot. dostępności studiów prosimy o kontakt z sekretariatem studiów

Prowadzimy nabór ciągły od marca do września 2019 - obecnie rekrutacja jest prowadzona na XXI edycję

Planowane uruchomienie studiów: październik 2019

Regulamin warunków zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy rejestracja w bazie zgłoszeń - link poniżej - uwaga formularz dostarczamy na I-sze zajęcia.


  • potwierdzenie dokonania wpłaty za studia w kwocie 4000 zł lub semestralnie po 2000 zł. Odpowiednie wpłaty muszą być dokonane przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrrze. Każda dokonana opłata za studia podyplomowe nie podlega zwrotowi.
  • dowód osobisty do wglądu
Kwalifikacja na studia dokonywana będzie według kolejności zgłoszeń.
Warunkiem uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 30 osób.
Wpłat za poszczególne semestry należy dokonać na numer konta:
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1

W tytule przelewu bardzo proszę o podanie:

720 200 6173 "Rachunkowoœć XXI 2019" imię i nazwisko osoby, za którš dokonywana jest wpłata.
Proszę o przesłanie dowodu wpłaty oraz ksero dyplomu drogš mailowš na adres rach@zarz.agh.edu.pl. lub dsonik@zarz.agh.edu.pl
Oryginał dyplomu (na czas trwania studiów) oraz podpisane dokumenty (formularz zgłoszeniowy, oœwiadczenie o sposobie płatnoœci) proszę o dostarczenie na pierwszym zjeŸdzie.
Opłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 4000 zł.
Istnieje również możliwoœć dokonania wpłaty w dwóch ratach:

I rata – 2000 zł do 30.09.2019 r.

II rata – 2000 zł do 29.02.2020 r.

Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatnoœci dokonano z firmowego konta.

W przypadku jakichkolwiek wštpliwoœci proszę o kontakt telefoniczny (012) 617 43 56 lub mailowy dsonik@zarz.agh.edu.pl

Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH