2023-05-16 15:02:44

Rekrutacja na studia


Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Wymagania wstępne dla kandydatów na studia - posiadanie dyplomu studiów wyższych (magistra, licencjata lub inżyniera).

Limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych

Maksymalna liczba uczestników to 45 osób. Uruchomienie studiów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się min. 20 osób.

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia

Zgłoszenia na studia podyplomowe są przesyłane droga elektroniczną na adres: www.rach.zarz.agh.edu.pl oraz w biurze studiów – Wydział Zarządzania ul. Gramatyka 10, (budynek:D14), II piętro pokój 214, telefon +48 12 617 43 56

Wymagane dokumenty

Rekrutacja jest prowadzona od 1.05. 2023 r. do 30.09.2023 r.
Kwalifikacja na studia dokonywana będzie według kolejności zgłoszeń.
Wpłat  za poszczególne semestry należy dokonać na numer konta:
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1

W tytule przelewu bardzo proszę o podanie: 720 200 6253 "R-XXIV/2023 oraz imię i nazwisko osoby.

Proszę o przesłanie  dowodu wpłaty oraz ksero dyplomu  drogą mailową na adres rach@agh.edu.pl.


Oryginał dyplomu (na czas trwania studiów) oraz podpisane dokumenty (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o sposobie płatności) proszę o dostarczenie na pierwszym zjeździe.
Opłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 4800 zł. 
Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:

I rata – 2400 zł do 30.09.2023 r.
II rata – 2400 zł do 29.02.2024 r.

Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 012 617 43 56 lub mailowy dsonik@agh.edu.pl

Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH